77296837_1341573389337392_5812978531348512768_o

עיצוב

כמה מילים על עיצוב…
העיצוב חשוב לנו מאד, בדרך כלל כשמעצבים חדרי ילדים מעצבים אותם בעיצוב נקי, אסתטי.
בגן – החשיבה היא אחרת. אנחנו מתכננות את הסביבה הפיזית כך שתגרה את הילדים ללמידה,
למשחק, שתאתגר אותם להיות עצמאיים ותאפשר להם, בסופו של דבר, לרכוש כלים.