77058381_1341582906003107_3439272431812870144_o

גבולות

גבולות גמישים
זה נשמע כמו פרדוקס, אבל זה בדיוק העניין.
מצד אחד – גבולות ברורים ששומרים על הביטחון של הילדים.
מצד שני גמישות ועירנות – אם אפשר לבוא לקראתם, אם אפשר לשנות קצת .
אז… למה לא בעצם?